Anasayfa » Camiler (page 3)

Camiler

Hacı Evliya Camii , Fatih

Hacı Evliya Camii - Hacı Evliya Mosque

Hacı Evliya Camii Tarihçesi Hacı Evliya Camii, Evliya Mehmet Efendi tarafından 1600’lü yılların başlarında yaptırılmıştır. Zaman içinde harap olan camiyi, 1874 yılında Hacı Tevfik Bey tamir ettirmiştir. Hacı Evliya Camii, Mevlanakapı Camii gibi adıyla da anılır. Adres: Mevlanakapı Mh. 34104 Fatih/İstanbulKoordinat: 41.013181, 28.923760 Enlem: 41°0′47.45″N (41.013181) Boylam: 28°55′25.54″E (28.92376) Yapılış …

Devamı »

Sormagir Camii , Fatih

Sormagir Camii - Sormagir Mosque

Sormagir Camii Tarihçesi Sormagir Camii, Şeyhülislam danışmanlığı yapan Hacı Hüseyin Ağa tarafından 1600’lü yılların sonları ile 1700’lü yılların başlarındaki bir tarihte yaptırılmıştır. Hüseyin Kethüda Camii ve Debbağzade Hacı Hüseyin Kethüda Camii olarak da anılır. Adres: Künye Seyyid Ömer Mh. 34098 Fatih/İstanbul Koordinat: 41.008226, 28.933087 Enlem: 41°0′29.61″N (41.008226) Boylam: 28°55′59.11″E (28.933087) …

Devamı »

Ahmet Çavuş Camii , Fatih

Ahmet Çavuş Camii - Ahmet Cavus Mosque

Ahmet Çavuş Camii Tarihçesi Ahmet Çavuş Camii, 17. yüzyılda Ahmet Çavuş tarafından yaptırılmıştır. Mimarı bilinmemektedir. İmamın anlattığına göre şimdiki caminin yerinde, medrese-cami iç içe olan bir bina bulunurmuş. Bu bina sonraları tekke olarak kullanılmış. Bina zaman içinde bakımsızlıktan harap olmuş ve birkaç duvar kalmıştır. Duvarlar arası bir zamanlar ahır olarak …

Devamı »

Sadi Kazgani Camii , Fatih

Sadi Kazgani Camii - Sadi Kazgani Mosque

Sadi Kazgani Camii Tarihçesi Sadi Kazgani Camii, Kazgancı Mescidi ve Kazgani Sadi Camii isimleriyle de bilinen caminin banisi Fatih Sultan Mehmet Han’ın kazancıbaşısı olan Sadi Mehmet Efendi’dir Vakıf kayıtlarında kazancıbaşı Sadi Mehmet Efendi tarafından masrafların karşılanmış olduğu ve mahalle halkı tarafından inşa edildiği belirtilmektedir. Adres: Molla Gürani Mh. 34093 Fatih/İstanbul …

Devamı »

Kara Nohut Camii , Fatih

Kara Nohut Camii - Kara Nohut Mosque

Kara Nohut Camii Tarihçesi Kara Nohut Camii, Mescid Kanuni Sultan Süleyman devrinde, Tophane Dökümcübaşısı olan Şuca Ağa tarafından, 16. yüzyılda yaptırılmıştır. Eskiden beri Tophane Meydanı’nda duran büyük top bu kişi tarafından döktürülmüş olup, üzerine Şuca Ağa’nın adı ve 1573 tarihli yazı bulunmaktadır. Şuca Ağa, 1590 yılında vefat etmiştir. Adres: Molla …

Devamı »

Yerhisar Camii , Fatih

Yerhisar Camii - Yerhisar Mosque

Yerhisar Camii Tarihçesi Yerhisar Camii, Fatih devri ulemasından İstanbul Kadısı Yarhisarlı Mustafa Muslihiddin Efendi tarafından 1461 yılında mescit olarak yaptırılmıştır. Caminin minberini Kara Halilzade Abdürrahim Efendi’nin annesi Saliha Hanım koydurmuş ve mescit cami haline gelmiştir. Adres: Zeyrek Mh. 34083 Fatih/İstanbul Koordinat: 41.022409, 28.952376 Enlem: 41°1′20.67″N (41.022409) Boylam: 28°57′8.55″E (28.952376) Yapılış …

Devamı »

Unkapanı Bıçakcı Aleaddin Camii , Fatih

Unkapanı Bıçakcı Aleaddin Camii - Unkapanı Bıcakcı Aleaddin Mosque

Unkapanı Bıçakcı Aleaddin Camii Tarihçesi Unkapanı Bıçakcı Aleaddin Camii, Bıçakçı Alaeddin Ali tarafından inşa ettirilen mescidin vakfiye tarihi 1503’tür. Mescit, İsmail Efendi isimli bir hayırsever tarafından 1868 yılında yenilenmiş, 1893 yılında da Hacı Şevket Efendi tarafından bugünkü şekline getirilmiştir. Adres: Cibali Mh. 34083 Fatih/İstanbul Koordinat: 41.021898, 28.957153 Enlem: 41°1′18.83″N (41.021898) …

Devamı »

Odun Yarıcızade Camii , Fatih

Oduncu Yarıcızade Camii - Odun Yaricizade Mosque

Odun Yarıcızade Camii Tarihçesi Odun Yarıcızade Camii‘yi yaptıran, Mehmet oğlu Hacı Mustafa Hulusi’dir. Mescid, Fevkani olarak yapılmış, minberini de Hibetullah oğlu Hacı Halil koydurmuştur. Mescidin inşa tarihi bilinmemektedir. Adres: Ayvansaray Mh. 34087 Fatih/İstanbul Koordinat: 41.033133, 28.943172 Enlem: 41°1′59.28″N (41.033133) Boylam: 28°56′35.42″E (28.943172) Yapılış Tarihi: Bilinmemekte Yaptıran: Mehmet oğlu Hacı Mustafa …

Devamı »

Katip Muslihiddin Camii Yazıcı , Fatih

Katip Muslihiddin Camii Yazıcı - Katip Muslihiddin Mosque Yazici

Katip Muslihiddin Camii Yazıcı Tarihçesi Katip Muslihiddin Camii Yazıcı, Muslihiddin Efendi, Fatih Sultan Mehmet Han’ın yazıcılarındandır. Fatih Camii’nden artan malzemelerden bu camiyi yaptırmıştır. Ayrıca, Aksaray Cerrahpaşa Caddesi’nde ve Şehremini Tatlıkuyu Caddesi’nde de aynı isimde mescidler yaptırmıştır. Adres: Derviş Ali Mh. 34087 Fatih/İstanbul Koordinat: 41.030632, 28.945694 Enlem: 41°1′50.28″N (41.030632) Boylam: 28°56′44.5″E …

Devamı »

Parmakkapı Camii , Fatih

Parmakkapı Camii - Parmakkapi Mosque

Parmakkapı Camii Tarihçesi Parmakkapı Camii avlusundaki mermer plakada şunlar yazılıdır: “İstanbul fethine iştirak eden askerlerden Kadı Asker Mehmet Efendi, 1453 yılında bu semtte bir mahalle kurmuş ve bu yerde de mescid ve mektep yaptırmıştır. 1765 yılındaki depremde mescid de mektep de yıkılmıştır. Adres: Hoca Üveys Mah. Koca Sinan Cd No:17 …

Devamı »