Anasayfa » Camiler (page 5)

Camiler

Mustafa Çavuş Camii , Fatih

Mustafa Çavuş Camii - Mustafa Cavus Mosque

Mustafa Çavuş Camii Tarihçesi Mustafa Çavuş Camii, fetihten sonra, Fatih Sultan Mehmet’in ordusuna mensup Mustafa Çavuş, harap durumdaki manastırın küçük bir binasını kendi ismi ile mescide çevirmiştir. 18. yüzyılın ikinci yarısında da mescide tahtadan bir minare yapılmıştır. Adres: Şehremini Mh. 34104 Fatih/İstanbul Koordinat: 41.017311, 28.928352 Enlem: 41°1′2.32″N (41.017311) Boylam: 28°55′42.03″E …

Devamı »

Molla Şeref Camii , Fatih

Molla Şeref Camii - Molla Seref Mosque

Molla Şeref Camii Tarihçesi Molla Şeref Camii, Fatih devri bilginlerinden Kemaleddin oğlu Şerafeddin Kırimi tarafından 1515 yılında yaptırılmıştır. Kapı kitabesine göre yapım tarihi 1524’tür. Yapım tarihi hususunda Tahsin Öz ile Hadika arasında on senelik fark bulunmaktadır. Bu fark ile ilgili, Ekrem Hakkı Ayverdi ise, Adres: Molla Gürani Mh. 34093 Fatih/İstanbul …

Devamı »

Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camii , Fatih

Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camii - Kurkcubasi Ahmet Semsettin Mosque

Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camii Tarihçesi Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camii, Kanuni Sultan Süleyman’ın kürkçübaşısı Ahmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Mimarı belli değildir. Minare kaidesinde bulunan 1511 tarihinden, caminin bu yıllarda yapıldığı anlaşılmaktadır. Minaredeki güneş saatinin “Endülüsî” diye tanınan Mehmet b. Ebul Kasım usta tarafından bu tarihte yapıldığı yazılmıştır. Vakıf Tahrir Defteri’ndeki vakfiyesi …

Devamı »

Harbi Camii , Fatih

Harbi Camii Tarihçesi Harbi Camii, hadika’dan öğrendiğimize göre, Fatih Sultan Mehmet Han bir gün Davutpaşa’dan divana gelirken bu caminin bulunduğu sahada sabah namazını kılar ve burada bir mescid ile çeşme yapılmasını emreder. Bu emri, Fatih Sultan Mehmet Han’ın şatırı (postacısı) Kıllı Yusuf Ağa yerine getirir ve Harbi Mescidi isimi verilen …

Devamı »

Gazi Ahmet Paşa Camii , Fatih

Gazi Ahmet Paşa Camii - Gazi Ahmet Pasha Mosque

Gazi Ahmet Paşa Camii Tarihçesi Gazi Ahmet Paşa Camii, İstanbul’un yedinci tepesinde, 1554 yılında başlatılan külliye inşasına, 1. Selim’in kızı Fatma Sultan ile kocası sadrazam Kara Ahmet Paşa tarafından başlatılmıştır. Ancak, Kanuni’nin oğlu Mustafa’nın öldürülmesi olayından kaynaklanan bir sebeple paşa, 1555 yılında idam edilir ve inşaat durur. Yeni sadrazam Rüstem …

Devamı »

Fatma Sultan Camii , Fatih

Fatma Sultan Camii - Fatma Sultan Mosque

Fatma Sultan Camii Tarihçesi Fatma Sultan Camii, Yavuz Sultan Selim’in kızı ve Sadrazam Kara Ahmet Paşa’nın karısı Fatma Sultan tarafından 1571 tarihinde kesme taştan, ahşap olarak yapılmıştır. 1940’lı yıllarda yıkılmaya terk edilmiş ve bunun neticesi olarak zamanla dört duvardan ibaret bir harabe olarak kalmıştır. Minaresi, bilinmeyen bir tarihte yıkılmıştır. Adres: …

Devamı »

Tahir Ağa Camii , Fatih Fotoğraf Galerisi

Tahir Ağa Camii - Tahir Aga Mosque

Devamı »

Ümmü Gülsüm Camii , Fatih

Ümmü Gülsüm Camii- Ummu Gulsum Mosque

Ümmü Gülsüm Camii Tarihçesi Ümmü Gülsüm Camii, Şeyhülislam Çivizade Mehmed Efendi’nin (Ö.1586) kızı Ümmü Gülsüm Hatun tarafından, 16. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır. Caminin yanında ve birlikte yaptırılan Çivicizade Medresesi günümüze ulaşmamıştır. Diğer ismi, Çivicizade Mescidi’dir. Adres: Zeyrek Mh. 34083 Fatih/İstanbul Koordinat: 41.018463, 28.956787 Enlem: 41°1′6.47″N (41.018463) Boylam: 28°57′24.43″E (28.956787) Yapılış …

Devamı »

Tahir Ağa Camii , Fatih

Tahir Ağa Camii - Tahir Aga Mosque

Tahir Ağa Camii Tarihçesi Tahir Ağa Camii, kapıcıbaşılarından Seyyid Mehmet Tahir Ağa, 1760-1761 yılları arasında tekke, mescit, tevhidhane olarak yaptırmıştır. Tekkenin ilk şeyhi Nakşibendî tarikatından Mehmet Sabir Efendi’dir. Görevli ücretleri ile diğer masraflarının Sultan 3. Mustafa Han vakıflarından verildiği Hadika’da belirtilmiştir. Burada icra edilen tekke musikisinin mensup ve müdavimleri arasında …

Devamı »

Şazeli Tekke Camii , Fatih

Şazeli Tekke Camii - Sazeli Tekke Mosque

Şazeli Tekke Camii Tarihçesi Şazeli Tekke Camii, 18. yüzyıl sonlarında veya 19. yüzyıl başlarında, Ahmet Halil Ağa adında bir hayırsever tarafından tekke, mescit, tevhidhane olarak yaptırılmıştır. Tekkenin ilk şeyhi ise 1826’da vefat eden El-Hac Ahmet Efendi’dir. Şazeli tarikatını İstanbul’da temsil eden ilk tekkedir. Adres: Cibali Mh. 34083 Fatih/İstanbul Koordinat: 41.022476, …

Devamı »