Anasayfa » Sultan 3. Mehmet
Sultan 3. Mehmet | 1566 – 1603 . 1595–1603
Sultan 3. Mehmet | 1566 – 1603 . 1595–1603

Sultan 3. Mehmet

Sultan 3. Mehmet Hayatı

Babası: Sultan 3. Murat
Annesi: Safiye Hatun
Doğumu: 26 Mayıs 1566
Vefatı: 21 Aralık 1603
Saltanatı: 1595 – 1603 (8) sene

Çok kuvvetli bir ilim tahsili yapan 3. Mehmet, Manisa’da doğdu. Kumral saçlı, güzel yüzlü ve orta boyluydu. Dinene bağlı ve tasavvufa çok meraklı bir padişahtı. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ismi söylenince, saygısından dolayı hemen ağaya kalkardı.

Dedesi Kanuni, isminin Fatih’e benzemesi için adını “Mehmet” koymuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama devri 3. Mehmet’e rastlar. Devleti Aliyye, Avrupa’da bulunan kalelerini Avrupalılara teslim etti.
Sadrazam Koca Sinan Paşa’nın başarısızlığını gören Sultan 3. Mehmet, Haçova Meydan Savaşı’na bizzat kendisi sefere çıkmış, Eğri Kalesi’ni fethetmiştir. Bu fetihten sonra tarihte Eğri Fatihi diye anılır.

Türkiye-İran, bu devirde yeniden savaşa başlamıştır.
Padişah ve Devleti Aliyye’ye, vezirlerin ve ulema sınıfından bazı kimselerin adam kayırması, ehliyetsiz kişilileri, ehliyetli ve üstün kabiliyetli olarak tanıtmaları sonucu, güç duruma düşmüştü.

3. Mehmet, devrinde çıkan Celali İsyanlarıyla (iç isyanlar) uğraşmış, dışarıda toprak kaybedilmiştir.
Tiryaki Hasan Paşa tarafından, Meşhur Kanije Kalesi müdafaası bu devirde yapılmıştır.

1603 yılında 3. Mehmet, genç yaşında vefat etmiştir. (Allah rahmet eylesin.)

Şair olan 3. Mehmet Adli mahlasıyla şiirler yazmıştı. Şiirinden birisi:
Yokdurur zulme rızamız, adle biz mailleriz.
Gözleriz Hakk’ın rızasın emrine kaailleriz.
Arifiz, ayine-i alem – Nümadır gönlümüz.
Rüzgarın; cünbüşünden sanmayın gaafilleriz.
Puse-i aşk içre Adli kaal ezelden kalbimiz,
Gıll’ü gışdan haliyiz, âlemde safi dileriz.

3. Mehmet döneminde vefat eden büyükler:
Silsile-i Saadad’dan Mevlana Muhammed Hacegi Emkengi (H. 1008) ve Muhammed Baki Billah Hazretleri ( H. 1013),
Şair Bâki (H. 1008),
Hasan Osman Efendi (H. 1004),
Tezkire sahibi Hasan Çelebi Efendi (H. 1013).

Erkek çocukları:
Sultan 1. Ahmet,
Birinci Mustafa,
Selim,
Mahmud.

Kızlarının isimleri bilinmiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir