Anasayfa » Sultan Çelebi Mehmet
Sultan Çelebi Mehmet | 1389-1421 . 1413-1421
Sultan Çelebi Mehmet | 1389-1421 . 1413-1421

Sultan Çelebi Mehmet

Sultan Çelebi Mehmet Hayatı

Babası: Sultan Yıldırım Beyazıt
Annesi: Devlet Hatun
Doğumu: 1389
Vefatı: 26 Mayıs 1421
Saltanatı: 1413-1421 (8) sene

Sultan Çelebi Mehmet, geniş göğüslü, orta boylu, kırmızı yanaklı, yuvarlak yüzlü, çatık kaşlı, beyaz tenli ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Gayet hareketli ve cesurdu. Çok kuvvetli yay kirişlerini çekerdi ve güreşte yapardı. Padişahlığı döneminde 24 muharebede bulunmuş ve kırka yakın yara almıştı.

Yakası dik olan ve içi kürklü bir kaftan giyerdi. Altın işlemeli kavuğunu ile başında kullanmış olduğu sarık, gayet güzel görünürdü.

Müslümanlara karşı göstermiş olduğu adaleti, aynı zamanda Hristiyan tebaasına karşı da gösterirdi.

Tahsilini Bursa sarayında tamamlayan Çelebi Sultan Mehmet daha sonra babası tarafından Amasya sancağına vali olarak tayin edildi. Devlet işlerini valiliği sırasında öğrendi.

Sultan Çelebi Mehmet’e Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci kurucu gözü ile bakılabilir. Uzun müddet ve başarı ile yapmış olduğu mücadeleler;

Kardeşleriyle birlikte Anadolu’nun birliği için mücadele etti.
Süleyman Çelebi 1410 tarihinde,
Musa Çelebi’yi 1413 tarihinde tasfiye ederek birliği sağladı.
Osmanlı tahtında yalnız kalınca ilk işi, etrafındaki beylikleri itaati altına almaya girişmesi oldu.
Karaman’a 1414 tarihinde sefer yaptı ve Karaman Bey’ini esir aldı. Karaman Bey’ine “Bir daha Müslümanlara zararım dokunmayacak” diye yemin ettirdikten sonra serbest bıraktı.
Çandar Beyliği’ni de hâkimiyet altına aldı.
Venediklilerle ilk deniz savaşı 1415’de yapıldı.
Avrupa’ya 1416 ve 1417 tarihlerinde akınlar düzenledi ve büyük zaferler kazanıldı.
Tuna nehri 1419 tarihinde tekrar geçildi.
Eflak Voyvodası bir harpte 1420’de öldürüldü, yerine kardeşi tayin edildi.
Candar Beyliği ilse tamamen Osmanlı topraklarına katıldı.
Şeyh Bedreddin diye birisi 1420 tarihinde bugünkü komünizmin temel şartlarına çok benzeyen fikirlerle ortaya çıktı. İslami ilimleri çok iyi bilen bu şeyh birçok fakir fukarayı “Sizi zengin yapacağım” vaadiyle, gayrimüslimleri ise “Sizin dininiz de haktır” diyerek etrafına topladı. Birçok yerlerde mühim tahribatlar yaptı. Sonunda yanındakilerin dağıtılmasıyla, kendisi yakalandı ve mahkeme edildi. Kendisi suçunu bizzat itiraf ederek idam edilmesini istedi ve idam edildi.

Timur’un yanından döndüğü söylenen bir şehzade ile daha mücadele edip onu da saf dışı bıraktı.
Edirne’de 1421 tarihinde 32 yaşında vefat etti. Bursa’ya getirilen naşı Yeşil Türbe’ye defnedildi. (Allah rahmet eylesin.)

Sultan Çelebi Mehmet vefat edeceği sırada, Beyazıt Paşa’yı yanına çağırttı ve ona: “ Halef olarak yerime oğlum Murat’ı tayin ettim. Bana karşı göstermiş olduğun itaat ve sadakati ona karşı da göster. Derhal, Murat’ı buraya getirmenizi istiyorum. Zira ben artık bu döşekten kalkamam. Murat gelmeden önce emri hak vaki olursa, Murat gelinceye kadar sakın ölümümü kimseye duyurmayın.”

Sultan Çelebi Mehmet 1421 tarihinde 26 Mayısta vefat etti. Şehzade Murat daha Amasya’daydı. Padişahlar arasında ilk defa vefatı gizlenen zat Sultan Çelebi Mehmet olmuştur.

Sultan Çelebi devrinde vefat eden büyük zatlar;
Ta’rifat sahibi Seyyid Şerif Ali Cürcani,
Kaamus-ı Muhiyt sahibi Allame Mecdüddin Firu-zâbadi.

Sultan 2. Murat‘ın Hayatı

Erkek çocukları:
Mustafa Çelebi,
İkinci Murad,
Ahmed,
Yusuf,
Mahmud.

Kızları:
Fatma ve Selçuk Hatun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir