Anasayfa » Sultan Yıldırım Beyazıt
Sultan Yıldırım Beyazıt | 792-805 1389-1402
Sultan Yıldırım Beyazıt | 1360-1403 . 1389-1402

Sultan Yıldırım Beyazıt

Sultan Yıldırım Beyazıt Hayatı

Babası: Murad Hüdavendigar
Annesi: Gülçiçek Hatun
Doğumu: 1360
Vefatı: 8 Mart 1403
Saltanatı: 1389-1403 (13 sene)

Yıldırım Beyazıt, geniş omuzlu, yuvarlak yüzlü, sık sakallı, saçları kumral, gözleri ela, beyaz tenli ve koç burunluydu. Yıldırım lakabı, girdiği savaşlarda göstermiş olduğu cesaretten dolayı ona verilmişti. Babası Birinci Murat Sırplarla savaşa girdiğinde yerine 14 yaşında olan Yıldırım’ı vekil bırakmıştı.

Yıldırım Beyazıt döneminde, Türkleri yenmek, Bizans’ı kurtarmak ve Kudüs’ü Müslümanların elinden almak için teşkil edilen bir haçlı ordusu, Tuna nehri kıyısında bulunan Niğbolu Kalesi’ni kuşatmıştı. Yıldırım Beyazıt’ta ordusu ile Niğbolu Kalesi önlerine kadar geldi. Bir gece Yıldırım Beyazıt, tek başına atına binerek düşman saflarını yardı. Niğbolu Kalesi’nin duvarları dibine yanaşarak bir elini kale duvarına dayadı ve “Bre Doğan!” diye seslendi. Bu sesi tanıyan Niğbolu Kalesi Kumandanı Doğan Bey de yukarıdan: “Ne var şevketlum!” diye sordu. Padişah: “Ordumla birlikte geldim. Sakın kaleyi teslim etmeyesin!” emrini verdikten sonra atını sürerek gece karanlığında bir yıldırım gibi karargaha döndü.
Babasının vefatı üzerine, tahta geçen Yıldırım Beyazıt Anadolu’da vuku bulan ayaklanmaların tamamını kısa zamanda bastırdı.

Germiyan, Aydın, Menteşe ve Saruhan beylikleri Osmanlılara bu devirde katıldı.
Hamid Beyliği’ne bağlı Isparta, Burdur Göller Yöresi Osmanlıların oldu.
1391 tarihinde Yıldırım Beyazıt Bizanslılardan Şile’yi aldı.
İstanbul’u yedi ay muhasara etti.
Tuna nehrini geçerek Romanya’yı Osmanlılara tabi kıldı.

Silivri ve Selanik 1392’de Osmanlılara katıldı.
Bulgaristan 1393’de tamamen fethedildi.
Kastamonu ve çevresi bu devirde alındı.
Arnavutluk ve çevresi Osmanlı topraklarına katıldı.
Haçlı ordusu 1396’da Niğbolu’da imha edildi. Binlercesi esir alındı.
Salona Piskoposu 1397 tarihinde, padişahı bizzat ziyaret ederek halkın zulümden kurtarılmasını rica etmiş; Yıldırım Beyazıt bunun üzerine, Bizanslılardan Silivri, Mora ve Attika’yı kurtarmıştı.
Türklerin Yunanistan’ı almaları böyle olmuştur.

Karaman Beyliği 1397 tarihinde tamamen Osmanlı topraklarına ilhak edildi.
İstanbul yeniden muhasara edildi.
Kadı Burhaneddin 1398’de ortadan kaldırdı.
Dulkadir 1399’da fethedildi.
Dulkadir Beyliği, Osmanlılara tabi oldu.
İstanbul 1400 yılında bir daha muhasara edildi. Rivayete göre ulemadan cevazına dair fetva alınmadan, 1402’de Timur ile Ankara savaşı yapıldı ve Yıldırım yenildi. Osmanlı Hükümdarı ve Fatih’in dedesi olan Yıldırım Beyazıt, Timur’un yanında esir olarak kaldı. Üzüntüsünden 7 ay 12 gün sonra 43 yaşında vefat etmişti. Oğlu Musa Çelebi tarafından, cenazesi Bursa’ya getirilerek, kendi türbesine defnedildi. (Allah rahmet eylesin)

Yıldırım Beyazıt’ın kazanmış olduğu en mühim zaferlerinden birisi Niğbolu Zaferiydi. 25 Eylül 1396 tarihinde, tek başına Müslüman Türk milletinin, bütün bir Hristiyan Avrupa devletlerine karşı kazanmış olduğu tarihin en büyük zaferlerindendir.

Doğu İslam aleminde de, Osmanlı Türk devletinin tanınmasına sebep olmuştu bu zafer. Mısır’daki Abbasi Halifesi Birinci Mütevekkil, Yıldırım Beyazıt’e tebrik için gönderdiği mektubunda, “Sultan-ı İklim-i Rum” unvanı ile Türk Padişahına hitabetti.

Yıldırım Beyazıt devrinde vefat eden büyük zatlar;
Silsile-i Sadat-ı Nakşibendiyye’den Hâce Ba-haüddin Şah-ı Nakşibend (ks) Hazretleri.
Hâce Alâüddin Attar (ks) Hazretleri,
Alâme Saadeddin Teftazâni,
Şerh-i Mekâsıd Müellifi Kemaleddin Hocaefendi,
Hayatü’l-Hayvan isimli eserin sahibi Kemaleddin Muhammed Demiri,
Hoca Hafız Şira-zi ve Kadı İbn-i Haldun.

Sultan Çelebi Mehmet ‘in Hayatı

Erkek çocukları:
Musa Çelebi,
Süleyman Çelebi,
Mustafa Çelebi,
İsa Çelebi,
Mehmed Çelebi.
Ertuğrul Çelebi,
Kasım Çelebi.

Kız çocukları:
Fatma Sultan.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir