Anasayfa » Tarihi Camiler (page 2)

Tarihi Camiler

Yedikule Fatih Camii , Fatih

Yedikule Fatih Camii - Yedikule Fatih Mosque

Yedikule Fatih Camii Tarihçesi Camii içeriği ve iç fotoğrafları eklenecektir. Adres: Yedikule Mh. 34107 Fatih/İstanbul Koordinat: 40.993412, 28.921440 Enlem: 40°59′36.28″N (40.993412) Boylam: 28°55′17.18″E (28.92144) Minare: 1

Devamı »

Dokurhan Camii , Fatih

Dokurhan Camii - Dokurhan Mosque

Dokurhan Camii Tarihçesi Şevket Dokur tarafından 1969 yılında kendi arsasına kendi adına yaptırmıştır. Dokurhan Camii adını banisinden ve etrafındaki dokumacılardan almıştır. Dokurhan Camii, modern mimari tarzında betonarme çatılı yaptırılmıştır. 1974 yılında camiye ek yapılarak büyütülmüştür. Adres: Seyyid Ömer Mh. 34098 Fatih/İstanbul Koordinat: 41.007287, 28.929199 Enlem: 41°0′26.23″N (41.007287) Boylam: 28°55′45.12″E (28.929199) …

Devamı »

Sümbül Efendi Camii , Fatih

Sümbül Efendi Camii - Sumbul Efendi Mosque

Sümbül Efendi Camii Tarihçesi Sümbül Efendi Camii, İstanbul’un fethinden sonra 2. Beyazıt’ın vezir-i azamı Koca Mustafa Paşa tarafından 1489 yılında camiye çevrilmiştir. Camiyle beraber medrese, hankan, imaret, hamam ve çeşme yaptırılmıştır. Sümbül Efendi Camii, fetihten önce Bizanslılara Hıristiyanlığı kabul ettiren havarilerden Hagiu Andria’ya ithafen yaptırılmış bir manastırdır. ”Moni Tu Hagiu …

Devamı »

Akbaba Mehmet Efendi Camii , Fatih

Akbaba Mehmet Efendi Camii - Akbaba Mehmet Efendi Mosque

Akbaba Mehmet Efendi Camii Tarihçesi Akbaba Mehmet Efendi Camii 1986 yılında yaptırılmıştır. Akbaba Mehmet Efendi Camii’nin içeriği ve iç fotoğrafları eklenecektir. Adres: Seyyid Ömer Mh. 34098 Fatih/İstanbul Koordinat: 41.010475, 28.938033 Enlem: 41°0′37.71″N (41.010475) Boylam: 28°56′16.92″E (28.938033) Yapılış Tarihi: 1986 Minare: 1

Devamı »

Bala Süleyman Ağa Camii , Fatih

Bala Süleyman Ağa Camii - Bala Suleyman Aga Mosque

Bala Süleyman Ağa Camii Tarihçesi Bala Süleyman Ağa Camii, İstanbul’un fethine katılmış (ni’me’l-ceyş) Topçubaşı Bala Süleyman Ağa tarafından 1453-1457 tarihleri arasında, bir kuyu ve kagir duvarlı küçük bir mescit yaptırılmıştır. Zamanla harap olan mescit, Sultan Abdülaziz devrinde, 1862-1863 tarihleri arasında Sazkar Kalfa tarafından, Adres: Mevlanakapı Mh. 34104 Fatih/İstanbul Koordinat: 41.008047, …

Devamı »

Hatice Sultan Camii , Fatih

Hatice Sultan Camii - Hatice Sultan Mosque

Hatice Sultan Camii Tarihçesi Hatice Sultan Camii,Padişah 3. Mustafa’nın üçüncü eşi Adilşah Kadın Efendi tarafından 1795-1796 tarihlerinde, Tekfur Sarayı karşısına, ahşap olarak bir mescid ve bir de sıbyan mektebi yaptırılmıştı. Ancak zaman içinde mescid de okul da yıkılmıştır. Adilşah Kadın, 1803 yılında vefat etmiş ve Laleli Camii avlusunda açık türbeye …

Devamı »

Hacı Evliya Camii , Fatih

Hacı Evliya Camii - Hacı Evliya Mosque

Hacı Evliya Camii Tarihçesi Hacı Evliya Camii, Evliya Mehmet Efendi tarafından 1600’lü yılların başlarında yaptırılmıştır. Zaman içinde harap olan camiyi, 1874 yılında Hacı Tevfik Bey tamir ettirmiştir. Hacı Evliya Camii, Mevlanakapı Camii gibi adıyla da anılır. Adres: Mevlanakapı Mh. 34104 Fatih/İstanbulKoordinat: 41.013181, 28.923760 Enlem: 41°0′47.45″N (41.013181) Boylam: 28°55′25.54″E (28.92376) Yapılış …

Devamı »

Sormagir Camii , Fatih

Sormagir Camii - Sormagir Mosque

Sormagir Camii Tarihçesi Sormagir Camii, Şeyhülislam danışmanlığı yapan Hacı Hüseyin Ağa tarafından 1600’lü yılların sonları ile 1700’lü yılların başlarındaki bir tarihte yaptırılmıştır. Hüseyin Kethüda Camii ve Debbağzade Hacı Hüseyin Kethüda Camii olarak da anılır. Adres: Künye Seyyid Ömer Mh. 34098 Fatih/İstanbul Koordinat: 41.008226, 28.933087 Enlem: 41°0′29.61″N (41.008226) Boylam: 28°55′59.11″E (28.933087) …

Devamı »

Ahmet Çavuş Camii , Fatih

Ahmet Çavuş Camii - Ahmet Cavus Mosque

Ahmet Çavuş Camii Tarihçesi Ahmet Çavuş Camii, 17. yüzyılda Ahmet Çavuş tarafından yaptırılmıştır. Mimarı bilinmemektedir. İmamın anlattığına göre şimdiki caminin yerinde, medrese-cami iç içe olan bir bina bulunurmuş. Bu bina sonraları tekke olarak kullanılmış. Bina zaman içinde bakımsızlıktan harap olmuş ve birkaç duvar kalmıştır. Duvarlar arası bir zamanlar ahır olarak …

Devamı »

Sadi Kazgani Camii , Fatih

Sadi Kazgani Camii - Sadi Kazgani Mosque

Sadi Kazgani Camii Tarihçesi Sadi Kazgani Camii, Kazgancı Mescidi ve Kazgani Sadi Camii isimleriyle de bilinen caminin banisi Fatih Sultan Mehmet Han’ın kazancıbaşısı olan Sadi Mehmet Efendi’dir Vakıf kayıtlarında kazancıbaşı Sadi Mehmet Efendi tarafından masrafların karşılanmış olduğu ve mahalle halkı tarafından inşa edildiği belirtilmektedir. Adres: Molla Gürani Mh. 34093 Fatih/İstanbul …

Devamı »