Anasayfa » Tarihi Camiler (page 5)

Tarihi Camiler

Gazi Ahmet Paşa Camii , Fatih

Gazi Ahmet Paşa Camii - Gazi Ahmet Pasha Mosque

Gazi Ahmet Paşa Camii Tarihçesi Gazi Ahmet Paşa Camii, İstanbul’un yedinci tepesinde, 1554 yılında başlatılan külliye inşasına, 1. Selim’in kızı Fatma Sultan ile kocası sadrazam Kara Ahmet Paşa tarafından başlatılmıştır. Ancak, Kanuni’nin oğlu Mustafa’nın öldürülmesi olayından kaynaklanan bir sebeple paşa, 1555 yılında idam edilir ve inşaat durur. Yeni sadrazam Rüstem …

Devamı »

Fatma Sultan Camii , Fatih

Fatma Sultan Camii - Fatma Sultan Mosque

Fatma Sultan Camii Tarihçesi Fatma Sultan Camii, Yavuz Sultan Selim’in kızı ve Sadrazam Kara Ahmet Paşa’nın karısı Fatma Sultan tarafından 1571 tarihinde kesme taştan, ahşap olarak yapılmıştır. 1940’lı yıllarda yıkılmaya terk edilmiş ve bunun neticesi olarak zamanla dört duvardan ibaret bir harabe olarak kalmıştır. Minaresi, bilinmeyen bir tarihte yıkılmıştır. Adres: …

Devamı »

Ümmü Gülsüm Camii , Fatih

Ümmü Gülsüm Camii- Ummu Gulsum Mosque

Ümmü Gülsüm Camii Tarihçesi Ümmü Gülsüm Camii, Şeyhülislam Çivizade Mehmed Efendi’nin (Ö.1586) kızı Ümmü Gülsüm Hatun tarafından, 16. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır. Caminin yanında ve birlikte yaptırılan Çivicizade Medresesi günümüze ulaşmamıştır. Diğer ismi, Çivicizade Mescidi’dir. Adres: Zeyrek Mh. 34083 Fatih/İstanbul Koordinat: 41.018463, 28.956787 Enlem: 41°1′6.47″N (41.018463) Boylam: 28°57′24.43″E (28.956787) Yapılış …

Devamı »

Tahir Ağa Camii , Fatih

Tahir Ağa Camii - Tahir Aga Mosque

Tahir Ağa Camii Tarihçesi Tahir Ağa Camii, kapıcıbaşılarından Seyyid Mehmet Tahir Ağa, 1760-1761 yılları arasında tekke, mescit, tevhidhane olarak yaptırmıştır. Tekkenin ilk şeyhi Nakşibendî tarikatından Mehmet Sabir Efendi’dir. Görevli ücretleri ile diğer masraflarının Sultan 3. Mustafa Han vakıflarından verildiği Hadika’da belirtilmiştir. Burada icra edilen tekke musikisinin mensup ve müdavimleri arasında …

Devamı »

Şazeli Tekke Camii , Fatih

Şazeli Tekke Camii - Sazeli Tekke Mosque

Şazeli Tekke Camii Tarihçesi Şazeli Tekke Camii, 18. yüzyıl sonlarında veya 19. yüzyıl başlarında, Ahmet Halil Ağa adında bir hayırsever tarafından tekke, mescit, tevhidhane olarak yaptırılmıştır. Tekkenin ilk şeyhi ise 1826’da vefat eden El-Hac Ahmet Efendi’dir. Şazeli tarikatını İstanbul’da temsil eden ilk tekkedir. Adres: Cibali Mh. 34083 Fatih/İstanbul Koordinat: 41.022476, …

Devamı »

Sinan Ağa Camii , Fatih

Sinan Ağa Camii - Sinan Aga Mosque

Sinan Ağa Camii Tarihçesi Sinan Ağa Camii, Fatih Camii yapılırken, inşaatta bina eminliği yapan Sinan Ağa, bu mescidi de kendi adına yaptırmıştır. Kabri caminin mihrabı önündedir. Fatih devri eseri olan bu mescitten günümüze; bitişiğindeki mezarlığın bir kısmı, Damat Mehmet Efendi Medresesi ve hamamının duvar kalıntıları ulaşmıştır. Adres: Cibali Mh. 34083 …

Devamı »

Salih Paşa Camii , Fatih

Salih Paşa Camii - Salih Pasha Mosque

Salih Paşa Camii Tarihçesi Salih Paşa Camii, Fatih Sultan Mehmet Han döneminde, ulemadan Tokatlı Paşmakçı Hüsameddin Efendi tarafından yaptırılmıştır. İbn-i Meddas olarak tanınan Hüsameddin Efendi, 1442’de Amasya müftüsü olmuş ve bu şehirde Hüsamiye Medresesi’ni yaptırmıştır. İstanbul fethine katılmak üzere İstanbul’a gelmiş, fetihten sonra da bu mahalleye yerleşmiştir. 1456 yılında vefat …

Devamı »

Molla Zeyrek Camii , Fatih

Molla Zeyrek Camii - Molla Zeyrek Mosque

Molla Zeyrek Camii Tarihçesi Molla Zeyrek Camii, fethi takip eden günlerde, Fatih Medreselerinin yapımına kadar kullanılmak üzere bu manastır medrese haline getirilmiş, kilisesi camiye çevrilmiş, minare yaptırılmıştır. Molla Zeyrek Mehmet Efendi de medresenin müderrisliğine getirilmiştir. Molla Zeyrek Camii eski ismi, Pantokretor Kilisesi’dir. Osmanlı döneminden itibaren ise Molla Zeyrek Camii olarak …

Devamı »

İmareti Atik Camii , Fatih

İmareti Atik Camii - Imareti Atik Mosque

İmareti Atik Camii Tarihçesi Eski ismi, Pentepoptes Kilisesi ve Eski İmaret Camii‘dir. Bugünkü bina, 1087 yılında, İmparator I. Alexios’un annesi Anna Komnena tarafından inşa ettirilen Pentepoptes Manastırı’nın “Her şeyi gören İsa”ya ithaf edilmiş kilisedir. Arazisi meyilli olduğundan, düzgün zemin oluşturmak için, altına, binanın ölçülerinde bir mahzen yapılmıştır. Bu mahzen geç …

Devamı »

Hüsambey Camii , Fatih

Hüsambey Camii - Husambey Mosque

Hüsambey Camii Hüsambey Camii, 1612 yılında Şeyhülislam Sun’ullah Efendi tarafından kendi adına yaptırılmıştır. Ayvansarayi Hüseyin Efendi Hadika isimli kitabında bu caminin, 1662 yılında. Kaptan Ali Paşa’nın babası Hüsamed din Hasan Efendi tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Ancak bu şahıs, caminin minberini koydurmuş olması veya yeniden yaptırmış olması muhtemeldir. Adres: Zeyrek Mh. 34083 …

Devamı »