Anasayfa » Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet | 1432-1481 . 1451–1481
Fatih Sultan Mehmet | 1432-1481 . 1451–1481

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet Hayatı

Babası: Sultan 2. Murat
Annesi: Huma Hatun
Doğumu: 29 Mart 1432
Vefatı: 3 Mayıs 1481
Saltanatı: 1451 – 1481 (30) sene

Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, kolları adaleli, kuvvetli, uzun boylu, kıvrık burunlu, dolgun yanaklı ve kırmızı-beyaz tenli bir padişahtı. Devrinin en büyük ulemasından birisiydi. Alim, şair ve sanatkarları toplar, onlarla sohbet etmekten çok memnun olurdu. Yedi tane yabancı dil biliyordu. Soğukkanlı ve cesurdu. Eşsiz bir kumandan ve idareciydi. Yapacağı işler hususunda, en yakınlarına bile hiçbir şey söylemezdi.

Ömrü seferlerde geçen Fatih Sultan Mehmet, yıkılmaz denen Bizans’ı yıktı ve İstanbul’u fethetti.

Ayasofya Kilisesini camiye çevirdi. Kıyamete kadar cami olarak kalmasını istediği bu muhteşem mabet için, mükemmel bir vakfiye yazdırttı.
1934 tarihinde müze haline getirilen Ayasofya, 1127 sene kilise, 481 sene de cami olarak kullanıldı.

Ayasofya Camii

Hz. Fatih, Enez, Galata ve Kefe’yi Osmanlı topraklarına dahil etti.
Limni, İmroz, Şemendirek, Taşoz, Bozcaaada ve Bağdat’ı aldı.
Belgrad’ı muhasara ettiği zaman çarpışmaya bizzat katıldı.
Alnından ve dizinden ciddi şekilde yaralandı.
Mora’yı 1458’de kısmen, bir sene sonra da Sırbistan’ı tamamen aldı.
Amasra’yı ve İsfendiyar Oğulları Beyliğini 1461 tarihinde Osmanlı topraklarına dahil etti.
Trabzon Rum İmparatorluğunu ortadan kaldırdı.
Bosnayı 1463 tarihinde fethetti ve Hersek’i de tabiiyeti altına aldı.
Konya ve Karaman’ı 1466’da aldı.
Ağrıboz’u 1470’de aldı.
Otlukbeli savaşında Uzun Hasan’ı kesinlikle yendi.
Uzun Hasan’ı yenme zaferinin şükranesi olarak kırkbin esiri serbest bırakarak hürriyetlerine kavuşturdu.
Boğcan’ı 1476 tarihinde Osmanlı topraklarına kattı.
Otuz sene boyunca yirmi beş seferi bizzat kendisi irade etti.

Babasından kalan 900.000 km. kare toprağı 2.214.000 km. kare toprağa çıkardı.

Fatih Sultan Mehmet, Venediklilerin düzenlediği on dört suikasttan kurtuldu. Son suikast, Maesto Jakopo isimli aslen Yahudi olan doktora zehirleterek gerçekleştirildi. Fatih Sultan Mehmet son suikasttan kurtulamadı. Tarihçi Babinger’e göre Yakup Paşa unvanı ile saray doktorlarının arasında bulunuyordu.

1481 yılında Mayıs ayının üçüncü günü sefere çıkan Fatih Sultan Mehmet, Gebze ordugâhında Perşembe günü vefat etti. Büyük Hakan’ın ölümüne sevinen Papa, üç gün üç gece ayin yaparak bütün kiliselerin çanlarını çaldırttı.

Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, iki imparatorluk, dört krallık ve on bir prenslik yıktı.

Fatih Camii’nde Şeyh Muslihiddin Mustafa Vefa Efendi Hazretleri tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Türbesi Fatih Camii’nin yanındadır. (Allah rahmet eyleyin.) 49 sene bir ay beş gün yaşadı.

Dünyanın en büyük hükümdarlarından birisi olduğu, Türk Milletine yapmış olduğu büyük hizmetlerle ispat etmiştir.
Cihanın incisi olan bu muhteşem İstanbul’u Türk Milletine kazandırmıştır. Memleketinde büyük çapta imar çalışmaları gerçekleştirmiştir.
Üniversite olarak kullanılan Fatih Külliyesini 1470 senesinde tamamlamış.
İstanbul’u fethettikten sonra 8 tane kiliseyi camiye çevirmiş.
Papaz odalarını ise medrese yapmıştır.
Anadolu’da bulunan bir çok kasabalara medreseler yaptırmıştır.

Fatih zamanında Hz. Eyüp El-Ensari (r.a.) ‘nin kabri keşfedildi.
Delail-i Hayrat müellifi,
Şeyh Süleyman Cezuli ve Allame Ali Kuşi Fatih devrinde vefat ettiler.

Sultan 2. Beyazıt ‘in Hayatı

Erkek çocukları:
Mustafa,
İkinci Bayezid,
Cem Korkud.

Kızı:
Gevherhan Sultan.

Fatih Sultan Mehmet’ın İstanbul’da yaptırmış olduğu cami:
Fatih Camii

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir