Anasayfa » Fuat Paşa Camii , Fatih
Fuat Paşa Camii - Fuat Pasa Mosque
Fuat Paşa Camii - Fuat Pasa Mosque

Fuat Paşa Camii , Fatih

Fuat Paşa Camii Tarihçesi

Fatih dönemine ait Uzun Şuca Mescidi’nin 1865 yılındaki Hocapaşa yangınından sonra kalan arsası üzerine Sadrazam Keçecizâde Fuat Paşa tarafından 19. yüzyılda Fuat Paşa Camii yaptırılmıştır.

Her iki caddeye de açılan birer büyük taş kapıyla avluya girilir. Cami kapısının önünde sundurma şeklinde taş bir giriş vardır.

Adres:
Binbirdirek Mh., 34122 Fatih/İstabul

Koordinat:
41.006427, 28.972802
Enlem: 41°0′23.14″N (41.006427)
Boylam: 28°58′22.09″E (28.972802)

Yapılış Tarihi: 19. Yy.

Yaptıran: Sadrazam Keçecizâde Fuat Paşa

Tadilat: 2000

Minare: 1

Fuat Paşa Camii, bütün cepheleri kaplayan kabartma halindeki bezemeleriyle, Türk yapı geleneklerine aykırı bir tarzda inşa edilmiştir. Üstelik belirli bir üsluba da girmeyen bir görünüm arz etmektedir. Bu yapısı ile Levanten veya yerli azınlıklardan bir mimarın eseri olduğu tahmin edilmektedir.

Yapı, sekizgen bir ana ibadet mekânı ile sekizgenin üç kenarını “U” şeklinde içine alan kapalı bir son cemaat yerinden ibarettir. Kâgir bir yapı olan caminin üzeri basık ve sağır (penceresiz) olan tek bir kubbe ile örtülüdür, iç alan 100 metrekaredir. Duvarlar muntazam işlenmiş taşlarla örülmüştür. Sekizgenin her yüzeyinde iki kanatlı, aynalı ve yuvarlak kemerli uzun pencereler bulunmaktadır.

Mihrap, minber ve kürsü, mermerden ve temiz bir işçilikle yapılmıştır. Üst mahfil, yekpare görünümünde değil, aralıklı localar gibi sıralanmış üç adet balkon tarzındadır.

Fuat Paşa Camii içindeki bütün yüzeyler, oryantalist bezemelerle süslenmiştir.

Son cemaat yerine bitişik olan minare, kesme taştan yapılmıştır. Kare planlı yüksek bir kürsü üzerinde yuvarlak bir gövdeye ve tek şerefeye sahiptir. Minare gövdesinin orta yerinde yıldız motifli bir kuşak bulunmaktadır.

Minare, 1971 yılında onarılmıştır. Cami ise, 1999 Marmara depreminde hasara uğramış ve sonrasında önemli bir tamir görmüştür.

Fuat Paşa Camii’nin haziresinde, buradaki ilk mescidi yaptıran Uzun Şücaattin gömülüdür. Şücaattin, Fatih’in atı yanında koşan koru- mas, (şatır) ,dı. Avluda, Fuat Paşa’nm türbesi bulunmaktadır, türbe de tıpkı cami gibi süslü sekiz köşeli ve kubbelidir.

Fuat Paşa, Hariciye Nazırlığı ve Tanzimat döneminde sadrazamlık yapmıştır. Cesur ve nüktedan bir diplomattı. Napolyon’la tanıştığında, Napolyon Girit’in Yunanlılara geri verilmesini ve karşılığında ne kadar para istediğini sormuştu. Fuat Paşa’nın cevabı “Aldığımız fiyata veririz” olmuştur. Zira Girit alınırken binlerce şehit verilmişti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir