Anasayfa » Hacı Evliya Camii , Fatih
Hacı Evliya Camii - Hacı Evliya Mosque
Hacı Evliya Camii - Hacı Evliya Mosque

Hacı Evliya Camii , Fatih

Hacı Evliya Camii Tarihçesi

Hacı Evliya Camii, Evliya Mehmet Efendi tarafından 1600’lü yılların başlarında yaptırılmıştır. Zaman içinde harap olan camiyi, 1874 yılında Hacı Tevfik Bey tamir ettirmiştir.

Hacı Evliya Camii, Mevlanakapı Camii gibi adıyla da anılır.

Adres:
Mevlanakapı Mh.
34104 Fatih/İstanbulKoordinat:
41.013181, 28.923760
Enlem: 41°0′47.45″N (41.013181)
Boylam: 28°55′25.54″E (28.92376)

Yapılış Tarihi: 1600’lü yılların başlarında

Yaptıran: Evliya Mehmet Efendi

Tadilat: 1874

Minare: 1

Not: IV. Murat / 4. Murat

Küçük bir avlu içerisindeki cami, dikdörtgen planlı olup, duvarları kesme taş ile örülmüştür. Giriş kapısının önündeki sundurmayı iki sütun taşımaktadır. Kapalı olan son cemaat yerinden sonra harime girilir. Sağ tarafta ahşap parmaklıklı küçük bir müezzin mahalli vardır. Sağ ve sol duvarlarda uzun üçer pencere, mihrabın iki yanında birer uzun pencere bulunmaktadır. Duvarlar, yerden pencere altlarına kadar lambri ile kaplanmıştır.

Alçıdan yapılmış mihrap yağlı boya ile boyanmış ve oyuk kısmı perde motifi ile süslenmiştir. Sivri külâhlı mihrap ile bir direk üstünde olan kürsü ahşaptandır. Tavan, ahşap çubuklarla kaplanmış ve yağlı boya ile boyanmıştır. Üst mahfile, harimdeki merdivenle çıkılmaktadır.

Bahçede tuvalet ve abdest alma yerleri vardır. Hacı Evliya Camii’nin solunda yer alan ve 17. yüzyıl özelliklerini taşıyan minare, kesme taştan örülmüş, şerefesi de dâhil taştan yapılmıştır. Minare girişi harimdedir. Hacı Evliya Camii’nin üzeri kiremitle örtülüdür.

Mehmet Efendi ayrıca, Hacı Evliya Camii’nin karşısında kesme taştan, üzerinde çiçek motifleri olan bir çeşme yaptırmıştır.

Hacı Evliya Camii’ni yaptıran Mehmet Efendi, Osmanlı imparatorluğunun 19. şeyhülislamıdır. Zamanın âlimlerinden ilim tahsil etmiştir. Sesinin güzelliği ve okuyuş tarzından dolayı IV. Mehmet tarafından imamlığa getirilmiş ve “İmam-ı Sultanî” lakabı ile ün yapmıştır. Sonraki yıllarda müderrisliğe, kadılığa ve 1695 yılında da şeyhülislamlığa getirilmiştir. Ancak talebe yetiştirmek arzusu ile şeyhülislamlıktan ayrılmıştır. Birçok i mescide mihrap koydurmuştur. IV. Murat’ın Revan seferi->, ne iştirak etmiş, ancak yolda hastalanınca İstanbul’a dönmüştür. Seferden birlikte döndüğü Ayasofya Şeyhi Kadızâde Mehmet Efendi ile 1628 yılında aynı gün vefat etmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir