Anasayfa » Kanuni Sultan Süleyman
Kanuni Sultan Süleyman | 1495-1566 . 1520–1566
Kanuni Sultan Süleyman | 1495-1566 . 1520–1566

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman Hayatı

Babası: Yavuz Sultan Selim
Annesi: Hafsa Hatun
Doğumu: 27 Nisan 1495
Vefatı: 7 Eylül 1566
Saltanatı: 1520 – 1566 (46) sene

Trabzon’da dünyaya gelen Kanuni Sultan Süleyman’ın babası o sırada valiydi. Yavuz Sultan Selim, oğlu Kanuni Sultan Süleyman’ı küçük yaştan itibaren çok titiz bir şekilde yetiştirmeye başladı. Emsali görülmeyen terbiye ve tahsil ile yetiştirildi. Çok ciddi ve vakur olan Kanuni Sultan Süleyman 26 yaşında padişah oldu. Teenni ile hareket ederdi. Verdiği emirden geri dönmezdi. Yapacağı işler hakkında acele etmez ve gayet geniş düşünürdü. İş başına getireceği kişileri kabiliyetlerine göre vazifelendirirdi.

Kanuni Sultan Süleyman, uzun boylu, doğan burunlu, kaşlarının arası biraz açık, yuvarlak yüzlü, ela gözlü ve seyrek sakallıydı. Azim, irade sahibiydi ve devri, Türk hâkimiyetinin kemale ulaştığı bir devir olmuştur.

Mevcut kanunları yazdırıp çok sıkı bir şekilde tatbik etmesinden dolayı kendisine Kanuni denmişti. Yeni kanunlar icat etmesinden dolayı denmemektedir.
Zamanında İngiltere Kralı VIII. Henri, İstanbul’a heyet göndererek, adalet mekanizmasının nasıl işlediğine baktırmış ve kendi memleketine örnek almıştır.

Kanuni Sultan Süleyman, büyük dedesi Fatih gibi sayısız seferlere bizzat kendisi katılmıştır. Avrupalı tarihçiler Muhteşem Süleyman demişlerdi.

Kanuni zamanında gelişen önemli hadiselerden:

Rodos’u 1522 tarihinde aldı.
Fransa Kralı’nın yardım isteğini kabul etti. Alman İmparatoruna bir mektup yazdı ve Alman İmparatoru, Birinci François’i serbest bıraktı.
Mohaç Muharebesi ile Macaristan’ı 1526’da ortadan kaldırdı.
Budapeşte’yi fethetti.
Viyana’yı 1529’da kuşattı.
Avusturya seferine 1532’de çıktı.
Almanya ile 1533’te anlaşma imzaladı.
Otranto 1537 tarihinde fethedildi. Ancak Venedik Savaşı sebebiyle ordu Otranto’dan çekildi.
Estergon Kalesi’ni ve Begrad’i 1543’te fethetti.

Akdeniz’de yenmedik donanma bırakmayan Barbaros Kardeşler, Kuzey Afrika’yı alarak Osmanlı topraklarına bağladılar.
Kırım Hanları, Moskova’ya kadar ilerlediler.
Hint Okyanusu’na donanma gönderilerek oradaki Müslümanlara yardımlarda bulunuldu.
Sudan ve Habeşistan’da fetihler yapıldı.
Tebriz 1548 tarihinde dördüncü defa alındı.

Osmanlıların en büyüklerinden olan Kanuni Sultan Süleyman, savaş meydanında 7 Eylül 1586’da ahiret alemine irtihal etti. 46 sene padişahlık yapan Kanuni Sultan Süleyman vefat ettiğinde 71 yaşını 4 ay 10 gün geçiyordu. Büyük bir devlet adamı ve ünlü bir şairdi.

Meşhur şiirlerinden birisi:
Halk içinde müteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet, cihanda, bir nefes sıhhat gibi.
Saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır.
Olmaya bath ü saadet dünyada vahdet gibi.

Babasından devralmış olduğu 6.557.000 km. kare toprağı, 14.896.000 km. kare toprağa çıkarmıştı.

Süleymaniye Camii avlusundaki türbesinde gömülü olan Kanuni Sultan Süleyman’ın cenaze namazını Şeyhülislam Ebussuud Efendi ve Nakibü’l-Eşraf Taşkentli Muhterem Efendi kıldırmıştır. (Allah rahmet eylesin.)

Kanuni devrinde yaşamış ve yine o devirde vefat etmiş büyükler:
Silsile-i Saadad’tan Hace Muhammed Zâhid Bedahşi (k.s.) Hazretleri,
Şeyh Sünbül Sinan,
İbrahim Gülşeni,
Şeyh Hamidullah’ın oğlu Hattat Mustafa Dede,
Kara Davud,
Beyzavi’ye haşiye yazan Şeyhzade,
Humayün’name sahibi Alaaddin,
Mülteka sahibi İbrahim Halebi,
Şahidi İbrahim Dede,
Ahteri sahibi Mustafa Efendi,
Lügat sahibi Nimetullah Efendi,
Şeyh Merkez Efendi,
Kırklardan Hızır Efendi ve işbah müellifi İbni Neciym.

Erkek çocukları:
Sultan 2. Selim
Bayezid,
Abdullah,
Murad,
Mehmed,
Mahmud,
Cihangir,
Mustafa

Kız çocukları:
Mihrimah Sultan,
Raziye Sultan.

Kanuni Sultan Süleyman’ın İstanbul’da yaptırmış olduğu camiler:
Yavuz Sultan Selim Camii,
Haseki Sultan Camii,
Şehzade Camii,
Mihrimah Sultan Camii, Üsküdar,
Süleymaniye Camii,
Mihrimah Sultan Camii, Edirnekapı,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir