Anasayfa » Karaağaç Melek Hatun Camii , Fatih
Melek Hatun Camii - Melek Hatun Mosque
Melek Hatun Camii - Melek Hatun Mosque

Karaağaç Melek Hatun Camii , Fatih

Melek Hatun Camii Tarihçesi

Melek Hatun Camii, 1490’lı yıllarda Melek Hatun isimli bir hanım tarafından mescid olarak yaptırılmıştır. İnşa tarihi tam olarak bilinmediği gibi, kitabesi de yoktur. Cami avlusunda bulunan büyük bir Karaağaç’tan dolayı camiye Karaağaç Mescidi de denmiştir.
Adres:
Mevlanakapı Mh.
34104 Fatih/İstanbul

Koordinat:
41.015032, 28.923062
Enlem: 41°0′54.12″N (41.015032)
Boylam: 28°55′23.02″E (28.923062)

Yapılış Tarihi: 1490’lı yıllarda

Yaptıran: Melek Hatun

Tadilat: 2011

Minare: 1

Melek Hatun Camii, Karaağaç Mescidi ve Karaağaç Melek Hatun Camii olarak da anılır.

Yapılan tamirlerin tarihleri de bilinmemektedir. Zamanla harap olan ve hatta amacı dışında kullanılan cami, 1957 yılında yöre halkının desteği ile betonarme olarak aslına uygun bir şekilde onarım görmüştür.

Bahçe içerisindeki caminin giriş kapısı önüne betonarme olarak 4,90 m. derinliğinde son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinin sağ tarafından harime girilir. Kapının hemen sağında minare kapısı bulunur. Son cemaatin üstü ile harimin bir saf sırasını kapsayan üst mahfil, harimde dört ahşap direk üzerindedir. Üst mahfilin önü ahşap kafesle kapatılmıştır.

Beş saf sırasını ihtiva eden harimdeki alçı mihrap, 2011 yılında yapılmıştır. Minber ve kürsü ahşap olup, beyaz yağlı boya ile boyalıdır. Düz tavan ahşap çubuklarla kaplanmış ve beyaz yağlı boya ile boyanmıştır. Her duvarda ikişer uzun pencere vardır.

Avlunun sağ tarafından aşağı inilerek tuvalet ve abdest alma mahallerine girilir.

Melek Hatun Camii‘nin sağ tarafında bulunan minare taş ve tuğladan yapılmışsa da sonradan çimento ile sıvanmıştır. Minare kaidesi altı kenarlı, gövdesi sekiz köşelidir. 1953 tarihinde minare gövdesinde pencereler bulunuyordu. 1957 yılında demir korkuluklu bir şerefe yapılmıştır.

Melek Hatun Camii‘nin sağ tarafında küçük bir hazire vardır. Burada (minarenin dibinde) Halep müftüsü Ebu’l-Cevad Efendi (Ö.1629) ile müderris kardeşi Ebu’l-Yümni Efendi’nin kabirleri bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir