Anasayfa » Kasım Çelebi Camii , Fatih
Kasım Çelebi Camii - Kasim Celebi Mosque
Kasım Çelebi Camii - Kasim Celebi Mosque

Kasım Çelebi Camii , Fatih

Kasım Çelebi Camii Tarihçesi

Kasım Çelebi Camii, Fatih Sultan Mehmet döneminin ileri gelen şahsiyetlerinden olduğu rivayet edildiği gibi, mahalle halkından, bu şahsın Fatih Sultan Mehmet’in devecibaşısı olduğunu söyleyenler de olmuştur. Yapı hakkında bilinen tek bilgi vaktiyle buranın bir tekke olması dolayısıyla Halveti-Sünbüli tarikatından buraya şeyhlik verildiğidir.
Adres:
Silivri Kapı Mh.
34107 Fatih/İstanbul

Koordinat:
41.003871, 28.924640
Enlem: 41°0′13.94″N (41.003871)
Boylam: 28°55′28.7″E (28.92464)

Yapılış Tarihi: 16. Yy.

Yaptıran: Kasım Çavuş

Tadilat: 19. Yy.

Minare: 1

Tarihi de 18. yüzyılın birinci çeyreğidir. Tekke ismi olarak da Ağaçayırı Tekkesi ismi kullanılmıştır. Buradan hareketle, yapının 16. yüzyıl veya 17. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmiştir. Ayrıca, 1792 yılında vefat etmiş olan Şeyh Ebubekir Efendi’nin 19. yüzyıl başlarında tekkeyi büyük bir onarımdan geçirdiği tahmin edilmektedir.

Kasım Çelebi Camii‘nin inşa tarihi bilinmemektedir. Mihrap önündeki Kasım Çavuş’un mezarında da herhangi bir kayıt yoktur. Hiçbir kaynakta da inşa tarihi ve yaptıran kişi hakkında bilgi yoktur.

Ağaçayırı Mescidi ve Kasım Çavuş Mescidi olarak da bilinir.

Ağaçayırı Mescid-Tekkesi, 1925 yılında tekkelerin kapatılmasından sonra cami olarak kullanılmaya devam etmiştir. 1940 yılında kadro harici tutulan mescid harap olmuş, 1964 yılında mahalle sakinlerince onarılmıştır. Ancak bu tamirlerle, harim bölümü kısmen özelliğini koruyabilmişse de yapı eski görünümünü genel olarak kaybetmiştir.

Kasım Çelebi Camii, kare planlı ve duvarları yontu taşı ile örülmüştür. Sonraki yıllarda, binanın giriş kapısının önüne aynı büyüklükte betonarme bir bina daha yapılmıştır. Bu binanın alt katı son cemaat yeri, üst katı kadınlar mahfilidir. Üst mahfile, dışarıdan caminin sağ tarafındaki taş merdivenle çıkılır. O merdivenlerin altındaki küçük sahanlık ayakkabılık olarak kullanılmaktadır.

Son cemaat yerinden ahşap bir kapı ile harime girilir. Giriş kapısının sağında ahşap korkuluklu müezzin mahalli, sağ tarafta da demir bir merdivenle üst mahfile bir çıkış daha vardır. Ahşap korkuluğu olan üst mahfil betonarme olarak yapılmıştır. Sağ ve sol duvarlarda alt-üst sıralı olarak dörder pencere bulunmaktadır. Alt pencerelerin bazılarına kapak yapılarak kitaplık olarak kullanılmaktadır. Mihrabın iki yanında birer altlı-üstlü pencereler mevcuttur. Alt pencerelerin etrafı cilalı ahşaplarla çerçeveye alınmıştır. Bütün duvarlar, üst pencerelerin altına kadar çini ile kaplanmıştır. Caminin sağ tarafında olan minare altı köşelidir ve kesme taşla örülmüştür. Şerefe korkuluğu taş, külah kurşun kaplamalıdır. Harimde sağ duvardan minareye giriş kapısı vardır.

Mihrap çini, minber ve kürsü cilalı ahşaptır. Tavan ahşap kaplanmış ve üzerine çıtalarla karecikler meydana getirilmiştir.

Binanın çatısı ahşap, üzeri kiremit kaplıdır. Avluda abdest alma yerleri, tuvalet ve imam lojmanı bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir