Anasayfa » Mesih Ali Paşa Camii
Mesih Ali Paşa Camii - Mesih Ali Pasha Mosque
Mesih Ali Paşa Camii - Mesih Ali Pasha Mosque

Mesih Ali Paşa Camii

Mesih Ali Paşa Camii Tarihçesi

Mesih Ali Paşa Camii, Mesih Mehmet Paşa Camii ve Mesih Paşa Camii olarak da bilinir. Çevresindeki bazı binaların Ali Paşa’ya ait olmasından dolayı, camiye Mesih Ali Paşa Camii denmiştir. Bu caminin biraz ilerisinde, solda Hırka-i Şerif Camii bulunmaktadır.

3. Murat’ın sadrazamlarından Mesih Mehmet (Ali) Paşa tarafından 1585-1586 yılları arasında yaptırılan külliye içindedir. Mimar Sinan zamanında yapılan esere, çırağı Davut Ağa’nın katkısı olmuştur. Yapı grubu; Mesih Ali Paşa Camii, türbe, çeşmeler, dükkânlar ve hazireden ibarettir.

Adres:
Hırkai Şerif Mh. 34091 Fatih/İstanbulKoordinat:
41.022115,28.943615
Enlem: 41°1’19.61¨N (41.022115)
Boylam: 28°56’37.01¨E (28.943615)

Yapılış Tarihi: 1585-1586

Yaptıran: Sadrazam Mesih Mehmet (Ali) Paşa

Tadilat: 1935

Mimar: Mimar Sinan

Mimari: Osmanlı

Minare: 1

Kaç m²: 700m²

Mesih Ali Paşa Camii 1894 depreminde zarar görmüş, 1936-1939-1955 ve 1957 yıllarında tamir ettirilmiştir. Külliyenin arsası, batıdan doğuya doğru alçalan bir zemine sahip olduğundan batı yönünde dükkanlar yapılarak arsa düz bir zemine kavuşturulmuştur.

Mesih Ali Paşa Camii, enlemesine dikdörtgen bir plana sahip olup kesme taştan inşa edilmiştir. Son cemaat yeri iki sıra halindedir. Ahşap çatılı dış revak, altı adet granit sütunla taşınır. Beş gözlü iç revakı ise yanlarda kubbe, ortada aynalı tonozla örtülüdür. Batıdaki sütun mukarnaslı, diğerlerinin köşeleri pahlı başlıklara sahiptir. Kapının etrafı baklava biçiminde ajurlu mermerle çevrilidir. Bu çift kuruluşlu son cemaat yeri, doğu ve batı yönlerine üçer kemerle açılır.

Camiye, batı ve güney yönlerinde bulunan iki kapıdan girilir. Batıdaki kapı görevliler odasının altına denk gelmektedir. Bu kapıdan önce çapraz tonozlu bir mekâna, sonra birkaç basamakla avluya ulaşılır. Güney kapısı ise basık kemerlidir.

Harim mekanının üstündeki kubbe 12,80 m. çapındadır. Kemerler aracılığı ile sekiz adet dayanak ve ağırlık kuleleri, kubbe basıncını yüklenmiştir. Kubbe kasnağı üzerindeki yirmi dört pencere, camiyi aydın bir konuma kavuşturmuştur. Duvarlardaki üst kat pencereleri, üç adet sivri kemer içerisindedir. Kürsü ahşaptan ve seyyardır. Minber ve mihrap mermerdendir. Mihrabın içi mukarnaslıdır. Minber geometrik şekillerle işlenmiştir. Duvarlardaki çiniler sade olmakla beraber, pencere alınlıklarını kaplayan güzel çiniler, camiye değer kazandırmıştır. Dışarıya taşkın mihrap bölümü, yarım kubbe ile örtülüdür. Galerinin üstü de içeriye açılan geniş mahfiller halindedir.

Mesih Ali Paşa Camii‘nin iç alanı 500 m² son cemaat yeri 340 m²’dir. Avlu ve bahçe alanı 700 m² civarındadır Avlu, on iki kubbeli bir revakla kuşatılmıştır. Kuzey duvarı boyunca abdest muslukları sıralanmıştır. Yine avlunun doğu ve batı ucunda kayyum ve müezzin için birer oda bulunmaktadır. Mihrap tarafındaki avluda küçük bir haziresi vardır. Kuzeybatıda yer alan tek bir minaresi vardır. Kare kesitli kaideye oturan gövde kesme taş ile örülmüştür. Şerefesi mukarnaslıdır. Caminin güneybatı köşesindeki kavşakta bulunan çeşmenin iki cephesi vardır. Ayrıca Eski Ali Paşa Caddesi’nde ikiz bir çeşme daha vardır.

Mesih Mehmet Paşa, 1588 (veya 1592) yılında vefat etmiş revaklı avlunun ortasında yaptırılan sekizgen planlı mermer türbeye defnedilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir