Anasayfa » Orhan Gazi
Orhan Gazi | 1281-1360 . 1326-1359
Orhan Gazi | 1281-1360 . 1326-1359

Orhan Gazi

Orhan Gazi Hayatı

Babası: Osman Gazi
Annesi: Mal Hatun Doğumu: (H. 680-M. 1281)
Vefatı: (H. 761-M. 1360)
Saltanatı: 1326-1359 (33 sene)

Osmanlı Devletini Osman Gazi kurmuştu. Orhan Gazi, Osmanlı Devletini teşkilatlandıran ve büyük bir devlet haline getirmiştir.

Orhan Gazi uzun boylu, sarı sakallı ve mavi gözlüydü. Yerine göre şiddetli ve şecaatliydi fakat yumuşak huylu ve merhametli bir yapısı vardı. Fakirleri sever ve ulemaya hürmet ederdi. Dindar, adaletli ve tebaasına kendisini sevdirmesini çok iyi bilirdi. Bizzat halk içine girer, onlarla beraber yemek yer ve dertleşirdi.

Hareketlerinde ve davranışlarında çok hesaplıydı ve hiç telaş etmezdi. İznik’i fethettiğinde Hristiyanlara göstermiş olduğu insanca muamele, dillere destan olmuştur.

Orhan Gazi’nin her yönden büyük bir insan olduğunu sadece Türkler değil, birçok yabancı tarihçiler dahi tasdik etmişlerdi.

Orhan Gazi harplere iştirak ettiğinde 15 yaşındaydı. Hayatının büyük bir kısmını harp meydanlarında geçirmiştir. Osman Gazi’den devralmış olduğu 16.000 km. kare toprağı altı misline çıkararak 95.000 km. kareye çıkarmıştır.

Orhan Gazi harplerde bizzat orduların başında devlet reisi sıfatı ile daima bulunmuştur. Devletin muntazam bir idare sistemine bağlanması gereğini görmüş ve teşkilat işlerini Alaeaddin Paşa ile Şeyh Edebali’nin bacağı Çandarlı Kara Halil Paşa’ya havale etmişti.

Orhan Gazi zamanında teşkilatı üç noktada toplayabiliriz: Para, kıyafet, ordu.

Orhan Bey’in büyük oğlu Süleyman Paşa. kendisinden önce vefat etmiştir. Kendi sağlığında iken başkumandanlık vazifesini ikinci oğlu Murat Hüdavendigar’a (1. Murat) devretmiştir.

Osmanlılar tarafından yaptırılan ilk cami Orhan Gazi tarafından 1333-1334 senesinde İznik’te “Hacı Özbek” adıyla yaptırılmıştı.
Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Orhan Bey zamanında yapılanlar;
Bursa Medresesini Orhan Bey yaptırmıştı.
İlk Sultan lakabı Orhan Bey zamanında kullanılmıştır.
Osmanlı parası ilk Orhan Bey zamanında basılmıştır.
Müslüman Türkler Avrupa’ya ilk defa Orhan Bey zamanında geçmişlerdi.
Anadolu Yakasının tamamı Orhan Bey zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Zamanında fethedilen yerler:
1326’da Bursa, 1329’da İznik, 1337’de Gemlik’i fethetti ve Bizanslılara karşı Halekanon (Maltepe) zaferini kazandı.
1345’de Karasi Beyliği ilhak edildi.
1354’de Ankara ve Gelibolu fethedildi.

Orhan Gazi 79 yaşında 1360 senesinde vefat etmiştir. Türbesi Bursa’da babasının Osman Gazi’nin türbesinin yanındadır. Dört köşeli olan türbenin içinde 4 tane büyük mermer sütun vardır. Türbe bu dört sütun üzerine oturtulmuştur. Kubbesi geniş ve kurşunla örtülmüştür. Duvarları sade ve beyaza boyanmıştır. Tavanında onar kandilli avizeler asılıdır. Orhan Gazi’nin sandukası orta yerde bulunmaktadır. Sandukanın etrafı pirinç parmaklıklar ile çevrilmiştir. Cem Sultan’ın oğlu Abdullah sandukanın kuzeyinde yer almaktadır. Kapı tarafında ikinci Beyazıt’ın oğlu Korkut, onun yanında Orhan Gazi’nin ailesi Nilüfer Hatun ve oğlu Kasım Çelebi ile Yıldırım’ın oğlu Musa Çelebi vardır. Sultan Abdülaziz’in yaptırdığı bu türbede yirmi iki tane mezar bulunmaktadır.

Orhan Gazi zamanında vefat eden büyükler;
Silsile-i Sadat-ı Nakşıbendiyye’den Hace Muhammed Baba Semasi (k.s.) Hazretleri,
Şeyh Edebalı, Hacı Bektaş-ı Veli.

Erkek Çocukları:
Süleyman Paşa,
Birinci Murat,
İbrahim,
Halil,
Kasım.

Kızı:
Fatma Hatun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir