Anasayfa » Şeyh Devati Mustafa Efendi Camii
Şeyh Devati Mustafa Efendi Camii - Seyh Devati Mustafa Efendi Mosque
Şeyh Devati Mustafa Efendi Camii - Seyh Devati Mustafa Efendi Mosque

Şeyh Devati Mustafa Efendi Camii

Şeyh Devati Mustafa Efendi Camii Tarihçesi

Celveti Tekkesi olan Şeyh Devati Mustafa Efendi Camii‘nin avlu kapısının her iki tarafı ile ilerisi haziredir. Şadırvanın önünde ahşap iki katlı Şeyh evi bulunur.

Şeyh Devati Mustafa Efendi Camii, sekiz pencereden ışık almaktadır. Bu pencereler sivri kemerli ve büyüktür. Caminin içindeki duvarlar kalem işi ile bezelidir. Mihrabı Niş şeklindedir ve ahşap minberi sadedir. Minaresi düzgün kesme taştan yapılmıştır. Külahı kurşunla kaplıdır ve şerefenin altı sadedir. Caminin avlusu kapısı cadde üzerine kesme taştan, çift söveli ve harputaşlıdır.

Adres:
Selmanı Pak Caddesi. Sultantepe Mahallesi. Üsküdar/İstanbul

Koordinat:
41.025123,29.018194
Enlem: 41°1’30.44¨N (41.025123)
Boylam: 29°1’5.5¨E (29.018194)Yapılış Tarihi: 1645

Yaptıran: Şeyh Devati Mustafa Efendi

Tadilat: 1886

Mimari: Osmanlı

Minare: 1

Şeyh Mustafa Devati
17. yüzyılda yaşamış, Celveti tarikatının mensup bir şeyhtir. Tasavvufa yönelip, Aziz Mahmud Hüdayi’nin yerine geçen halifesi zamanın Gavs-ül Azamı Mukat Ahmet Efendiye intisap etmiştir. Gayret ve istidadı ile tasavvuf yolunda kısa sürede ilerlemiştir. Üsküdar’daki Valide Sultan Dar-ül Hadisine müderrislik yapmıştır. 1656 senesinde tüm medrese hayatını terk edip Üsküdar’daki Şeyh Camii, medresesinde irşada yönelmiştir. Şeyh Camii hem Camii hem de tekkenin tevhidhanesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Devati hazretleri tarafından da meşruta, aşevi ilave edilmiştir. Şeyh Camii tekkesinde irşat ile meşgul olan şeyh Mustafa Devati(K.S) 1659 senesinde Hakka yürümüş ve tekkenin bahçesindeki türbesine defin edilmiştir.

Devati Hazretlerinden sonra oğlu Şeyh Mehmet Talip Efendi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin Tekkesi postnişliğine tayin edilmiştir. Zamanın kutbul arifidir. Devati tekkesi onun zamanında en parlak dönemini yaşamıştır. Oda bu türbede meftundur. (1679)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir