Anasayfa » Sultan 1. Ahmet
Sultan 1. Ahmet | 1590-1617 . 1603–1617
Sultan 1. Ahmet | 1590-1617 . 1603–1617

Sultan 1. Ahmet

Sultan 1. Ahmet Hayatı

Babası: Sultan 3. Mehmet
Annesi: Handan Sultan
Doğumu: 18 Nisan 1590
Vefatı: 22 Kasım 1617
Saltanatı: 1603 – 1617 (12) sene

1. Ahmet, çok sade giyinirdi. Kanuni’den sonra devlet işleri ile bizzat kendisi uğraştı. Çok gayretli bir padişahtı. Çocuk denilecek yaşlarda almış olduğu kararlar mükemmeldi. Daima ilim ve irfan sahibi büyük zatlarla istişare eder, onlara akıl danışırdı. Çok mükemmel bir tahsil gören Üçüncü Mehmet aynı zamanda iyi bir şairdi. Bahti mahlasıyla yazdığı şiirlerden oluşan bir divanı vardır.

1. Ahmet 14 yaşında padişah oldu. 14 sene padişahlık yaptı. 14. Osmanlı padişahıdır.

Dinine çok bağlı bir Müslüman, hatta büyük bir veliydi.
6 büyük minaresi ve 16 şerefesi olan Sultan Ahmet Camii’ni 1. Ahmet yaptırdı.

Peygamberimiz Hz. Muhammed Efendimize (s.a.v.) bağlılığı o kadar ileriydi ki, Efendimiz Hazretlerinin mübarek ayak izinlerinin resmi içine bir şiir yazmış ve o şiiri kavuğunda ölünceye kadar taşımıştır. O şiir:

N’ola tacım gibi başımda götürsem daim,
Kadem-i resmini ol Hazreti Şahı Rusülün.
Gül-i Gülzarı Nübüvvet, o kadem sahibidir.
Ahmeda durma yüzüne kademine ol gülün.

Daha önce Mısır’dan gönderilen Kabe örtüleri, bu devirde İstanbul’dan gitmeye başladı.

Sultan 1. Ahmet tahta çıktığında, Osmanlı Devleti, içte Celali isyanları, Doğu’da İran ve Batı’da Almanya
ve müttefikleri ile savaşıyordu. Almanya fena şekilde hırpalanması üzerine sulh istedi. Zitvatorok Antlaşması imzalandı.
Celali isyanları 1611 tarihinde tamamen bastırıldı.
Sıra İran’a geldi ve İran’la da antlaşma yapıldı. Akdeniz’de çok önemli deniz muharebeleri kazanıldı.

Estergon ve Uyvar 1605’te fethedildi.
Son derece başarılı bir Avusturya seferi yapıldı.
Macaristan Kralı’na taç giydirildi.
Denizlerde Malta Seferi yapıldı.

1617 tarihinde vefat eden 1. Ahmet, Sultan Ahmet Camii yanındaki türbesine defnedildi. (Allah rahmet eylesin.)

Sultan 1. Ahmet devrinde vefat etmiş büyük zatlar:
Tesaniyf sahibi Mevlana Aliyyül Kaari (H. 1014),
Muğnillebib şairi Şeyh Ebu Abdullah Muhammed (H. 1028),
Hattat Hasan Çelebi Üsküdari (H. 1023) ve Karaca Ahmed (H. 1024).

Erkek çocukları:
İkinci Osman,
Dördüncü Murad,
Sultan İbrahim,
Bayezid,
Süleyman,
Kasım,
Mehmed,
Hasan,
Selim,
Hanzade,
Ubeyde.

Kız çocukları:
Gevherhan Sultan,
Ayşe Sultan,
Fatma Sultan,
Atike Sultan.

Sultan 1. Ahmet’in İstanbul’da yaptırmış olduğu cami:
Sultan Ahmet Camii

Sultan 1. Ahmet vefat edince padişahlığa, Sultan 1. Mustafa getirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir