Anasayfa » Sultan 1. Mahmut
Sultan 1. Mahmut | 1696-1754 . 1730-1754
Sultan 1. Mahmut | 1696-1754 . 1730-1754

Sultan 1. Mahmut

Sultan 1. Mahmut Hayatı

Babası: Sultan 2. Mustafa
Annesi: Saliha Valide Sultan
Doğumu: 2 Ağustos 1696
Vefatı: 13 Aralık 1754
Saltanatı: 1730-1754 (24) sene

1. Mahmut, küçük yastan itibaren çok kıymetli hocalardan ilim tahsil etmeye başladı. Çok azimkar ve sebatkar bir padişahtı. Devrindeki en değerli kimseleri seçip iş başına getirdi. Padişah olduktan sonra ilk Önce Patrona Halil ve maiyetindekileri ortadan kaldırdı. Üstün karakterli bir şahsiyetti. “Sebkati” mahlasıyla şiirleri ve aynı zamanda büyük kıymete haiz besteleri vardı.

Devrinde pek çok sadrazam değişmeleri olmuştur.

1750 senesinde İstanbul’da büyük camiler hasar gördü ve derhal tamir ettirdi. Yangında dükkan ve evleri yananların zararlarını kendisi karşıladı. Ev ve dükkanların yeniden yaptırıp sahiplerine teslim etti.
1737’de Almanya ile savaşa başlandı. 1739’da Belgrad Anlaşması yapıldı ve Belgrad alındı. İran kesin bir yenilgiye uğratıldı. 1736 senesinde İran’la İstanbul Anlaşması yapıldı. Anlaşmadan sonra İranlılar birçok yerleri geri aldılar. Nihayet savaş 1746 senesinde sulh yapılarak neticelendi. İranlılar aldıkları yerleri geri verdiler. Caferi mezhebinin beşinci mezhep olması teklifi bu devirde Osmanlı Devleti tarafından katiyetle reddedildi.

1. Mahmut devrinde Osmanlı İmparatorluğumun topraklarının genişliği 15.538.000 km. kare idi.

Büyük alim ve Mektubat-ı Şerife’nin mütercimi Müstakimzade Süleyman Saadeddiyn Efendi, Tokatlı Emin Efendi ve Ressam Levni bu devirde yaşamış büyüklerdir.

1. Mahmut, 58 yaşını geçtiği bir sırada vefat etti ve Yeni Cami yanındaki babasının türbesine defnedildi (Allah rahmet eylesin).

Şeyh Abdül Gani Nablusi (H. 1144). Hattat Seyyid Abdullah Efendi, Reisü’l-Kurra ve İmam Fil Hadis Yusuf Efendizade bu devirde vefat etmiş zatlardır.

Çocuğu yoktu.

Sultan 1. Mahmut’un İstanbul’da yapımına başlamış olduğu cami:
Nuruosmaniye Camii

Sultan 1. Mahmut’tan sonra padişahlığa, Sultan 3. Osman getirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir