Anasayfa » Sultan 2. Beyazıt
Sultan 2. Beyazıt | 1447-1512 . 1481–1512
Sultan 2. Beyazıt | 1447-1512 . 1481–1512

Sultan 2. Beyazıt

Sultan 2. Beyazıt Hayatı

Babası: Fatih Sultan Mehmet Han
Annesi: Mükrime Hatun
Doğumu: 3 Aralık 1447
Vefatı: 26 Mayıs 1512
Saltanatı: 1481 – 1512 (31) sene

2. Beyazıt, kuvvetli bir vücuda sahipti. Geniş göğüslü, uzun boylu, yüzü yuvarlak ve ela gözlüydü. Dinine bağlı, halim ve selim bir padişahtı. İlme karşı büyük bir sevgi besleyen babası Fatih Sultan Mehmet Han, oğlu Beyazıt’a her şeyden önce kuvvetli bir tahsil vermeyi düşünmüştü. Büyük İslami ilimleri en iyi şekilde öğretmek için, o devrin en meşhur alimlerinden ders okutturmuş.

2. Beyazıt’a dinine bağlı olduğu için kendisine “Beyazıt Veli” denildi.
Çok imarcı olan padişah 2. Beyazıt, İstanbul’a birbirinden güzel mimari eser ve kütüphaneler yaptırmıştır. Fakirlere sık sık sadak dağıtırdı.
Beyazıt Veli bir divan meydana getirecek kadar şiir yazmıştır. Şairleri saraya toplar, onlarla sohbet ederdi.

Arapça ve Farsça’yı çok iyi bilen Beyazıt Veli çok alim bir zattı. İslam ilimlerinin yanı sıra matematik ve felsefe tahsili de yapmıştır.
Çağatay lehçesi ve Uygar alfabesini öğrenmişti. Avni mahyasıyla şiirler yazardı. Hattat ve bestekardı. Ulema ve sanatkârlar için ayrı bir para fonu ayırmıştı.

2. Beyazıt padişah olduktan sonra, 14 sene kardeşi Cem Sultan’la mücadele etti.
Kilye ve Akkerman’ı fethetti.
Mısır Memlükleri ile 1484-1485’de harbe girdi.
Beyazıt Veli devrinde, Belgrad üçüncü defa kuşatıldı ve tarihte ender görülen Abdina Zaferi elde edildi.
İspanya’ya denizden sefer açıldı. Endülüs Müslüman Devleti’nin yardımına gönderilen bu donanma, kıyı şehirlerine baskınlar düzenledi. Bu baskınlar sırasında karşısına çıkacak bir devlet olmadı. Osmanlı Devleti tarihinde, akıncıların Avrupa’nın içlerine kadar akınlar düzenlediği devir bu devirdir. Bu akıncılar Venedik’i dahi istila edip, Varşova’ya kadar gittiler.
Sapienza Deniz Zaferi 1483 tarihinde kazanılmıştır. Sayılı deniz savaşlarından biridir.
İnabahtı 1500 tarihinde fethetti.
Koron, Modon ve Navarin kaleleri alındı.

Şahkulu İsyan’ı Anadolu’da baş göstermişti ve 2. Beyazıt bu isyanı bastırdı. Oğullarının en kudretlisi olarak kabul ettiği Şehzade Selim’in ısrarları hareketleri karşısında tahtından feragat etti. Dimetoka Saray’nda oturma isteği ile yola çıktı. Çok rahatsızdı ve Dimetoka Saray’ına varamadan Havsa kasabasında Abalar köyünde 62 yaşında vefat etti. Kendisinin yaptırdığı Beyazıt Camii türbesine defnedildi. Vefatı duyulunca, en çok harp yaptığı Mısır’da bile cenaze namazı kılındı.

Babası Fatih Sultan Mehmet Han’dan devraldığı 2.214.000 km. kare toprağı 2.375.000 km. kare toprağa çıkardı.

Vezir-i Azamları:
Koca Davut Paşa,
Hadım Ali Paşa,
Hersekizade Ahmed Paşa,
İkinci İbrahim Paşa,
İshak Paşa ve bir yangında ölen Mesih Paşa.

Şeyhülislamları:
Molla Gürani,
Molla Abdülkerim ve Zembilli Ali Efendi.

Kaptan-ı Deryaları:
Küçük Davud Paşa,
Hersekizade Ahmed Paşa,
İskender Bey,
Hacı Mesih Paşa,
Güveği Sinan Paşa ve Karanişancı Vezir Davud Paşa.

2. Beyazıt devrinde vefat eden büyük zatlar;
Silsile-i Saadat-ı Nakşibendiyye’den Hâce Ubeydullah Ahrar (k.s.),
Mimar İbrahim Tennuri Kayseri,
Şeyh Abdullah İlahi,
Mevlana Abdurrahman Cami,
Şeyh Ebu’l Vefa,
Kesteli,
Şeyh Seyyid Ahmed Neccari,
Şeyh Niyazi (Hacı Halife) ve Abdullah Eşref İzniki.

Erkek Çocukları:
Mahmud,
Ahmed,
Şehinşah,
Yavuz Sultan Selim,
Mehmed,
Korkud,
Abdullah,
Alimşah.

Kız çocukları:
Aynişah,
Gevher Mülük Sultan,
Hatice Sultan,
Selçuk ve Hüma Hatun.

2. Beyazıt’ın İstanbul’da yaptırmış olduğu cami:
Beyazıt Camii

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir