Anasayfa » Sultan 2. Süleyman
Sultan 2. Süleyman | 1642-1691 . 1687-1691
Sultan 2. Süleyman | 1642-1691 . 1687-1691

Sultan 2. Süleyman

Sultan 2. Süleyman Hayatı

Babası: Sultan İbrahim
Annesi: Saliha Dilaşub Sultan
Doğumu: 15 Nisan 1642
Vefatı: 22 Haziran 1691
Saltanatı: 1687-1691 (4) sene

2. Süleyman, annesi tarafından titizlikle yetiştirildi. İstanbul’da doğdu. Şişman, orta boylu, kır sakallı ve halim selim bir padişahtı.

2. Süleyman padişah olduğu sırada ortalığı karıştıran askeri zorbaların üzerine büyük bir temizliğe girişti. Devleti, çok kötü şartlar içindeyken teslim alan padişah, asayişi kısmen de olsa temin etti. Dindar, vatansever, cesur, merhametli ve nazik bir padişahtı. Rüşvet ve sefahata düşmandı.

4. Mehmet döneminde Almanların eline geçen birçok yerleri, 2. Süleyman geri aldı.

2. Süleyman, sadrazamlığa büyük muhalefetlere rağmen Köprülü Fazıl Mustafa Paşa’yı tayin etti.
Lehistan, Rusya, Almanya ve Venedik ile bu devirde aynı anda savaşıldı.
Lehliler ve Ruslara karşı kesin zafer elde edildi.
Venedikliler durduruldu.
Almanlardan Belgrad, Sırbistan’ın tamamı, Niş, Vidin ve Semendire 1690 tarihlerinde tekrar alındı.

2. Süleyman, Köprülü Fazıl Mustafa Paşa’yı bu başarılarından sonra İstanbul’a döndüğü zaman sevincinden ağlayarak karşıladı. Bizzat kendi hırkasını çıkarıp ona giydirdi.

Macaristan, 1691 tarihinde fethedilmek üzere tarihinde yeniden sefere çıkıldı.

2. Süleyman 49 yaşında, tutulmuş bir hastalıktan dolayı öldü. 3 yıl yedi ay 4 gün padişahlık yaptı. İslam ordusunu Avrupa seferine, ölüm döşeğinde uğurladı. Cenazesi İstanbul’a getirildi. Kanuni Sultan Süleyman türbesine defnedildi. (Allah rahmet eylesin).

Debbağzade Mehmet Efendi, Hacı Feyzullah Efendi ve Feyzullah Fevzi Efendi gibi kıymetli şahsiyetler, Şeyhülislamlık yapmışlardır. Meşhur Hattat Hafız Osman Efendi, Bestekâr Dede Efendi ve l’tri Efendi gibi dehalar da devrinde yaşamışlardır.

2. Süleyman devrinde vefat edenler;
Silsile-i Saadat-ı Nakşıbendiyye’den Şeyh Seyfüddin Arip (k.s) Hazretleri (H. 1098),
Atpazarlı Şeyh Osman Fazlı (H. 1102).

Çocuklarının isimleri bilinmiyor.

Sultan 2. Süleyman’dan sonra padişahlığa, Sultan 2. Ahmet getirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir