Anasayfa » Sultan Genç Osman
Sultan Genç Osman | 1604–1622 . 1617–1622
Sultan Genç Osman | 1604–1622 . 1617–1622

Sultan Genç Osman

Sultan Genç Osman Hayatı

(Sultan 2. Osman)

Babası: Sultan 1. Ahmet
Annesi: Mahfiruz Haseki Sultan
Doğumu: 3 Kasım 1604
Vefatı: 10 Mayıs 1622
Saltanatı: 1617 – 1622 (5) sene

Genç Osman, İstanbul’da dünyaya geldi. Bıyıkları henüz terlememiş olan padişahın, siması çok güzeldi. Annesi, onun yetişmesi için çok titiz davranarak iyi bir terbiye ve tahsil yaptırdı. Zeki ve enerjik bir padişahtı.

Amcası 1. Mustafa 26 Şubat 1618 tarihinde, akli yetersizliği sebebiyle ve ulemanın fetvası üzerine tahtan indirilince padişah oldu. Çocuk yaşta olmasına rağmen mükemmel ve muazzam planları vardı.
Büyük Lehistan Seferi’ne bizzat katılarak başkomutanlık yaptı. Atılgan, cesur ve gözü pek olan bu padişah yaşasaydı, ikinci bir Fatih olurdu diyenler var. Aynı zamanda hattat ve şairdi. Bir beyti de:
Niyetim hizmet idi saltanat ve devletime,
Çalışır hasıd ü bedhah aceb nekbetime.

Çok büyük emeller ve planlar üzerine duran genç padişaha, hasedcilerin hasedi kabardı. Kendisine, planlarını tatbik etmesinde yardım edecek bir vezir veya bir sadrazam bulamadı. Tarihte eşine az rastlanır bir fecaatle tahtan indirilerek Yedikule Zindanları’nda boğdurularak şehit edildi. Babası 1. Ahmet’in yaptırdığı Sultan Ahmet Camii’nin yanındaki türbeye defnedildi. (Allah rahmet eylesin.)

Aynı sene içinde İstanbul Boğazı donmuş, İstanbul’dan Üsküdar’a yaya olarak geçilmişti.
Yine aynı sene güneş tutulma hadisesi vaki olmuştu.

Şair Nev’i, Genç Osman’ın vefatı üzerine şunları yazdı:
Bir şah’ı alişan iken, şah-ı cihana kıydılar.
Gayretli genç aslan iken, şah-ı cihana kıydılar.
Gazai bahadır Han idi, ali nesli sultan idi.
Namıyla Osman Han idi, şah-ı cihana kıydılar.

Bu devirde vefat eden zatlar:
Molla Ganim Bağdadi ve Şeyh Ebu’l Gays

Erkek çocukları:
Ömer,
Mustafa.

Kız çocuğu:
Zeyneb Sultan.

Sultan Genç Osman’dan sonra padişahlığa, Sultan 4. Murat getirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir