Anasayfa » Sümbül Efendi Camii , Fatih
Sümbül Efendi Camii - Sumbul Efendi Mosque
Sümbül Efendi Camii - Sumbul Efendi Mosque

Sümbül Efendi Camii , Fatih

Sümbül Efendi Camii Tarihçesi

Sümbül Efendi Camii, İstanbul’un fethinden sonra 2. Beyazıt’ın vezir-i azamı Koca Mustafa Paşa tarafından 1489 yılında camiye çevrilmiştir. Camiyle beraber medrese, hankan, imaret, hamam ve çeşme yaptırılmıştır.

Sümbül Efendi Camii, fetihten önce Bizanslılara Hıristiyanlığı kabul ettiren havarilerden Hagiu Andria’ya ithafen yaptırılmış bir manastırdır. ”Moni Tu Hagiu en te krisi“adıyla bilinmekteydi. Manastır I. Brasil ve VIII. Mikail zamanlarında tamir görmüştür. VIII. Mikail’in yeğeni Teoddora tarafından 1284 yılında Manastır arazisi üzerine Aya Andrea Kilisesi yaptırılmıştır. İstanbul’un fethinden sonra harap halde kalmıştır.

Adres:
Sümbül Efendi Mh.
34107 Fatih/İstanbul

Koordinat:
41.003744, 28.928300
Enlem: 41°0′13.48″N (41.003744)
Boylam: 28°55′41.88″E (28.9283)

Yapılış Tarihi: 1489

Yaptıran: Koca Mustafa Paşa

Mimari: Kiliseden Camii

Minare: 1

Sümbül Efendi Camii, dört fil ayağına oturtulmuştur. Son cemaat yerine açılan kapılardan sağdakinde 1489 tarihli Arapça kitabe Şeyhul İslam Efdal-zade Seyyid Hamidüddin’in eseridir. Sol taraftaki kapı üzerinde bulunan kitabe 2. Beyazıt’ın deftardarı, tarihçi İdris-i Bitlisi’ye aittir.

Emekçi-zade Ahmet Paşa tarafından caminin sağ tarafına cami büyüklüğünde bir bölüm yaptırmıştır. Şimdi bu bölüm bulunmamaktadır. Caminin son cemaat yeri ise Şeyhul İslam Veliyüddin Efendi tarafından yaptırılmıştır. Muvakkithane ile türbeyi de yaptırmıştır. Kendisi için yaptırdığı bu türbede kızı Safiye hanım yatmaktadır.

Sümbül Efendi Camii‘nin son cemaat yerinde Sultan 2. Mahmut ve Sultan Mecide ait iki kitabe bulunmaktadır. Sultan 2. Mahmut , Sümbül Efendi Türbesi ve diğer türbelerle tamir ettirmiştir. Hz. Hüseyin’in Sükeyne (Sakine) ve Fatma adındaki iki kızının kabirleri olduğu ve Hz. Cabir (R.A) tarafından gömülerek başına dikildiği söylenen servi ağacının dibindeki kabirleri tamir ettirip kitabeler koydurmuştur. Son cemaat yerinin önündeki iki kitabe ile türbelerdeki kitabeleri hattat Yeseri-zade Mustafa İzzet Efendi kaleme almıştır.

Koca Mustafa Paşa Medresesi caminin batı tarafında bulunmaktadır. Kuran kursu olarak kullanılan caminin içinde Sümbül Efendi Manzumesi bulunmaktadır.

Kız kuran kursu bulunan yerde imaret kısmı bulunmaktaydı. Sümbül Efendi Türbesi, Şeyh Yakub Efendi Türbesi, Şeyh Adli Hasan Efendi Türbesi, Şeyh Seyyid Mehmet Nurettin Türbesi bulunmaktadır. Sümbül Efendi’nin Şeyh’i Halvetinin kızı ve Sümbül Efendi’nin hanımı Safiyye Hanıma ait olduğu tahmin edilen ahşap türbede bulunmaktadır.

Caminin avlusunda bulunan sütün şeklindeki akan çeşme Hacı Beşir Ağa tarafından 1737 yılında yaptırılmıştır.

Caminin iç fotoğrafları eklenecektir.

Sümbül Efendi Türbesi;
Açılış saati: 9.30
Kapanış saati: 16.30

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir